Maskowane litery

Powyższy przypkład został stworzony przez poniższy kod PHP, gdzie następnie zmienna "$url" została podana na parametr "src" znacznika "img"

	$backgroundimageurl = urlencode('http://www.tapeciarnia.pl/tapety/normalne/220422_abstrakcja_kolorowe_szkielka.jpg');
	$text = urlencode("Witaj w świecie maskowanych liter, polskie znaczki to: Ąą Ćć Ęę Łł Ńń Óó Śś Źź Żż");
	$fontfamilyttfurl = urlencode('http://textcuttingfromimage.uniwizard.com/fonts/OpenSans-Regular.ttf');
	$fontcolor = '000000';
	$fontsize = 24;
	$width = 634;
	$height = 280;
		
	$url = 'http://textcuttingfromimage.uniwizard.com/textCuttingFromImage.php?width='.$width.'&height='.$height.'&text='.$text.'&fontcolor='.$fontcolor
		.'&backgroundimageurl='.$backgroundimageurl.'&fontfamilyttfurl='.$fontfamilyttfurl.'&fontsize='.$fontsize;
	

Aby umieścić taki obiekt w dowolnym pliku PHP wystarczy poniższy kod.

	header("Content-Type: image/png");
	echo file_get_contents($url);